Uw toegewijde verpleegkundige voor diabeteszorg en andere verplegingsdiensten (Bree, Limburg)

Zorg op maat voor diabetici in de regio Bree

Thuiszorg Bosmans Vanessa (Bree, Limburg) is als referentieverpleegkundige diabetes volledig toegerust voor de juiste verpleegkundige begeleiding van een diabetespatiënt. Ik ben op de hoogte van alle mogelijke complicaties en sta u bij met de insulinetherapie. Ik geef u ook voedingsadvies op maat.

Ook voor andere verzorgingstaken kunt u een beroep op me doen.

Bel naar Thuiszorg Bosmans Vanessa voor zorgverlening op maat:

0495 60 54 75